Nettikauppa

HakuKasvitiede

Teokset 61 - 90 (yht. 101)
Tekijä Nimike ja hinta
Kalm, Pehr Några anmärckningar, rörande nödwändigheten af ek-skogarnas bättre wård och ans i Finland. Resp. Niclas Crusell
250 €
lisää ostoskoriin
Kalm, Pehr Kort beskrifning om stickel- eller krusbärs-buskars ans och nytta. Resp. Eric E. Widenius
220 €
lisää ostoskoriin
Kalm, Pehr Oförgripeliga tankar om ogräsens hwarjehanda nytta. Resp. Isaac Algeen
210 €
lisää ostoskoriin
Kalm, Pehr Norra americanska färge-örter. Resp. Esaias Hollberg
350 €
lisää ostoskoriin
Kalm, Pehr Enfaldige tanckar om caffé och de inhemska växter, som pläga brukas i des ställe. Resp. Elias Granroth
300 €
lisää ostoskoriin
Kalm, Pehr Oförgripeliga tanckar om det så kallade gröna linets plantering och skötsel i Orihwesi sokn. Resp. Samuel A(ndreae) Salonius
280 €
lisää ostoskoriin
Kalm, Pehr Enfaldige tanckar om möjeligheten och nyttan af krydd- och trägårdars anläggande i Finland. Resp. Henric Lindsteen
250 €
lisää ostoskoriin
Kalm, Pehr Enfaldiga tanckar om måsslupna hård-walls ängars förbättrande. Resp. Samuel Norrgreen
180 €
lisää ostoskoriin
Kalm, Pehr Norr-Americanska svarta valnöts-trädets egenskaper och nytta
120 €
lisää ostoskoriin
Kalm, Pehr Kort och enfaldig afhandling om den så kallade gräs- eller ängsmasken, samt des förekommande och utödande. Resp. Daniel Alcenius
90 €
lisää ostoskoriin
Kalm, Pehr En oeconomisk beskrifning, huru sådana kjärr kunna gjöras nyttiga, hvarifrån vatnet ej kan ledas med diken. Resp. Adolph Backman
160 €
lisää ostoskoriin
Kalm, Pehr Trän til häckar eller lefwande gärdes-gårdar. Resp. David Erik Högman
120 €
lisää ostoskoriin
Kalm, Pehr Enfallliga tanckar om måsslupna hård-walls ängars förbättrande. Resp. Samuel Norrgreen
150 €
lisää ostoskoriin
Kalm, Petrus En oeconomiak beskrifning, huru sådana kjärr kunna gjöras nyttiga, hvarifrån vatnet ej kan ledas med diken. Resp. Adolph Backman
320 €
lisää ostoskoriin
Karsten, P.A. Rysslands, Finlands och den Skandinaviska halföns hattsvampar I-II, samt Kritisk öfversigt af Finlands basidsvampar
125 €
lisää ostoskoriin
Karsten, P.A. Mycologia Fennica, pars secunda; Pyrenomycetes
35 €
lisää ostoskoriin
Kihlman, A. Osw. Pflanzenbiologische Studien aus Russisch Lappland. Ein Beitrag zur Kenntniss der regionalen Gliederung an der polaren Waldgrenze
250 €
lisää ostoskoriin
Kjöllerfeldt, H.J. Landthushållnings-läran i kort sammandrag och lämpad för Finland
65 €
lisää ostoskoriin
Liljeroth, Frantz Anmärkningar rörande växternas födande ämnen. Resp. Johan Rix. 8 april 1797
42 €
lisää ostoskoriin
Lind, Gustaf - Verdier de, Nils Våra medicinalväxter
40 €
lisää ostoskoriin
Lindgren, Erik - Pihl, Axel - Lövegren, Georg Käsikirjat puutarhanhoidosta. Toinen vihko: Kyökkikaswit (Eril Lindgren)
55 €
lisää ostoskoriin
Linné von, Carl - Berger, Alexander Mal. Calendarium florae, eller Blomster-almanach, med Medicinska facultetens tilstånd under riddarens och archiaterns herr doct. Carl Linnaei inseende utgifwit på latin wid Kongl. Academien i Upsala, i et academiskt snille prof, och sedermera förswanskat af Alexander Mal. Berger.
780 €
lisää ostoskoriin
Lissander, Anders Bihang Til 1768 års Anmärkningar Wid Swenska Trägårds Skötseln, Innehållande I:o Genswar på Critiquer uti den så kallade Swenska Frö-Samlaren, som blifwit tryckt i Stockholm år 1775, Och 2:o Tankar om Jordfrukter, Blomster och Swenska Trägårdsfrön. Altsammans författadt til det Allmännas uplysning och opartiske kännares widare omdöme och pröfning.
70 €
lisää ostoskoriin
Lundberg, Peter Den rätta swenska trägårds-praxis, eller kort underrättelse huru köks- trä- och lustgårdar, tillika med orangerier samt humlegårdar böra anläggas, skötas och conserveras
130 €
lisää ostoskoriin
Manninen, A Mietteitä katovuosista Suomessa
35 €
lisää ostoskoriin
Muller, Daniel Anvisning att anlägga och underhålla trädgårdar, jemte tabellarisk sammanställning af park- och fruktträd, buskar och blomsterväxter, samt anteckningar om deras höjd, varaktighet, utseende, blomningstid, det läge och den jordmån de fordra m.m.
50 €
lisää ostoskoriin
Nathorst, Hjalmar Soitten wiljelyksestä ja hoidosta. Uusimpien kokemuksien mukaan
25 €
lisää ostoskoriin
Nordenschöld, Carl Fredric Tal om nyttan af öfverflödigt vattens uttappande utur insjöar, kärr och måssar i Finland
45 €
lisää ostoskoriin
Oberdieck, J.C.G. Deutschlands beste Obst-Sorten. Anleitung zur Kentniss und Anpflanzung einer, nach strenger Auswahl zusammengestellten Anzahl von Obstsorten mit besonderer Berucksichtigung derer, welch auch in trockenem Boden noch viele u. gute Fruchte liefern, oder nur in feuchtem Boden gut gedeihen
75 €
lisää ostoskoriin
Paavonen, T.W. Ohjeita käpyjen kokoomisessa
42 €
lisää ostoskoriin
Teokset 61 - 90 (yht. 101)